• info@nashresokhan.ir
  • +98 26 34656739

دوره فشرده مکالمه

  • 25 خرداد , 1395
  • 1246 نفر
  • کد خبر 100006
دوره فشرده آموزش زبان انگلیسی (مکالمات موقعیتی)  
Communicative Competence
اهداف
 
تعداد ترم سطح دوره
1.آموزش فشرده فاکتورهای لازم جهت ورود به سطح 1 در یک ترم فشرده
 

 
 
Fund 1

 
 
پایه
Fundamental
 
مکالمه مقدماتی
1.آشنایی با ساختارها –واژگان و اصطلاحات جهت انجام مکالمه در 40 موقعیت مختلف و تسلط در انجام مکالمات با نقش پذیری
2.تمرین روانی کلام با انجام بحث های کلاسی و پروژه
3.تقویت حافظه دیداری زبان آموز با استفاده از داستانهای مصور جهت بیان داستان و...
4.فعال کردن دانش لغوی زبان آموز و آشنایی با قسمتهای مختلف کلمه

 
 
E 1

 
 
 
مقدماتی
Elementary
 
 
مکالمه 1
CC 1
 
E 2

 
1.آشنایی با ساختارها –واژگان و اصطلاحات جهت انجام مکالمه در 40 موقعیت مختلف در سطح بالاتر و تسلط در انجام مکالمات با نقش پذیری
2.تمرین روانی کلام با انجام بحث های کلاسی و پروژه
3.تقویت حافظه دیداری زبان آموز با استفاده از داستانهای مصور جهت بیان داستان
4.فعال کردن دانش لغوی زبان آموز و آشنایی با قسمتهای مختلف کلمه
5.آموزش اصطلاحات و افعال دو و سه لغتی و ...

 
 
PI 1

 
 
 
قبل از متوسط
Pre-Intermediate
 
 
مکالمه 2
 
CC 2
 
PI 2
1.آشنایی با ساختارها –واژگان و اصطلاحات جهت انجام مکالمه در 40 موقعیت مختلف در سطح بالاتر و تسلط در انجام مکالمات با نقش پذیری
2.تمرین روانی کلام با انجام بحث های کلاسی و پروژه
3.تقویت حافظه دیداری زبان آموز با استفاده از داستانهای مصور جهت بیان داستان
4.آموزش اصطلاحات و افعال دو و سه لغتی و ...

 
 
I 1

 
 
 
متوسط
Intermediate
 
 
مکالمه 3
 
CC 3
 
I 2
 
توجه:
1.تعداد زبان آموزان در کلاس 5-6 نفر میباشد.
2.در صورتی که دوره های جدول بالا بصورت سه روز در هفته تشکیل شود پکیج کامل در 6 ماه به اتمام میرسد.