• info@nashresokhan.ir
  • +98 26 34656739

دوره های کوتاه مدت آموزش زبان انگلیسی

  • 26 خرداد , 1395
  • 1485 نفر
  • کد خبر 100009
اهداف دوره:

1-تقویت دانش لغوی زبان آموز در موضوعات مختلف-عمومی-آکادمیک

2-تقویت ساختارهای زبان انگلیسی

 
Fluency in speaking 3-تقویت روانی کلام

4-کسب مهارت در استفاده درست از قسمتهای مختلف لغات

5-کسب مهارت در 4 مهارت (کلام-نوشتن-خواندن-شنیدن) با تکنیکهای خاص آموزشی

6-بهره گیری از آموزشها جهت شرکت در آزمونهای بین اللملی

7-ایجاد توانایی انجام مکالمات در شرایط مختلف روزانه

تعداد ترم: 5
تعداد جلسات در هر ترم: 18
تعداد زبان آموزان در هر کلاس: 6
 
 
 
جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد آموزش مراجعه نمایید.
 
با تشکر