• info@nashresokhan.ir
  • +98 26 34656739

دوره های کودکان

  • 19 تير , 1395
  • 960 نفر
  • کد خبر 100010
کارشناسان آموزش کودک و زبان شناسان معتقدند کودکانی که قبل از دوره نوجوانی به یادگیری زبان دوم بپردازندبهتر می توانند در زمینه تلفظ کلمات به طور صحیح و نزدیک به صاحبان اصلی زبان (Native Speakers) عمل کنند.

زبان شناسان این موضوع را به تغییرات فیزیولوژیکی مربوط می دانند که در مغز کودکان در سنین نوجوانی رخ میدهد.

تفاوت هجا ها و آواها در زبان های مختلف که باعث تفاوت لهجه ها می شود در کودکانی که زبان را قبل از شکل گیری بخش های مربوطه در مغز یاد گرفته اند کمتر به چشم می آید.

به همین دلیل بهترین سن آموزش زبان به کودک قبل از 10 سالگی و زمانی است که کودک هنوز در زبان مادری خود هم پیشرفت چندانی نداشته است.

از این رو موسسه زبان های خارجی نشر سخن با به کارگیری بروزترین متد های آموزشی گامهای موفقی در زمینه آموزش زبان به کودکان و نوجوانان برداشته است.

- سری کتاب های خردسالان (Pockets) ( گروه سنی 6-4 سال)
- سری کتاب های کودکان (First Friends) ( گروه سنی 9-7 سال)
- سری کتاب های کودکان (Family and Friends) ( گروه سنی 12-9 سال)
- سری کتاب های نوجوانان (Connect) ( گروه سنی 15-12 سال)